Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač prípravné testy na celoplošné testovanie

Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač prípravné testy na celoplošné testovanie

15.11.2017
Školy overovali vedomosti žiakov v jesenných e-testovaniach, piataci si vyskúšali cez počítač  prípravné testy na celoplošné testovanie
     Viac než  500 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý ponúkol školám 20 rôznych e-testov. Počas elektronických testovaní JESEŇ 2017, v čase od 25. septembra do 7. novembra 2017,  žiaci vyplnili  v systéme e-Test celkovo takmer 55 000 e-testov. Zároveň viac ako 8 000 piatakov si na 340 školách vyskúšalo prípravné elektronické testy na  Testovanie 5-2017.
     O školské elektronické testovania prejavujú školy čoraz väčší záujem. Ponuku on-line testovania NÚCEM-u využilo v jesennom termíne viac než 355 základných škôl a 159 stredných škôl. Celkovo sa zrealizovalo na základných školách takmer 36 000 e-testova na stredných školách viac než 18 000 e-testov. Spolu viac než 31 500 žiakov rôznych ročníkov si cez počítač on-line otestovalo vstupné a priebežné vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, čitateľskej a matematickej gramotnosti. V ponuke e-testov na školách s vyučovacím jazykom maďarským boli okrem maďarského jazyka a literatúry aj slovenský jazyk a slovenská literatúra zameraná na počúvanie s porozumením.
     „Riaditelia škôl od nás v najbližších dňoch dostanú do svojich schránok elektronické reporty s finálnymi výsledkami ich žiakov v e-testoch, pričom žiaci sa dozvedeli svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení testu. V reportoch si učitelia nájdu podrobnejšie informácie o priemernej úspešnosti a percentile ich školy v každom testovanom predmete, o percentile a priemernej úspešnosti žiakov každej triedy, ktorá sa do jesenného e-testovania zapojila,“ uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Tieto výsledky môžu školy využiť najmä na zhodnotenie úrovne vstupných vedomostí žiakov a na individuálny prístup k žiakom na vyučovacích hodinách. Školské e-testovania slúžia učiteľom a riaditeľom predovšetkým na autoevalváciu škôl.
     V dňoch 8. – 10. novembra 2017 mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy naTestovanie 5-2017. Túto možnosť využilo 340 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí vypĺňali e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Reporty s detailnými výsledkami žiakov v elektronickej príprave na Testovania 5-2017 školy dostanú do 21. novembra 2017. Školám, ktoré nemajú vyhovujúce podmienky na elektronickú prípravu žiakov na Testovanie 5-2017, NÚCEM tieto testy poskytol na vytlačenie a prípravu žiakov v papierovej forme.
Viac informácií je dostupných na http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2017/