Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Školy majú posledný deň na vydanie vzdelávacích poukazov

Školy majú posledný deň na vydanie vzdelávacích poukazov

10.09.2015
Školy majú posledný deň na vydanie vzdelávacích poukazov
     Najneskôr dnes 10. septembra 2015 musia všetky základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť pre školský rok 2015/16.
     Následne, do 25. septembra 2015, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V roku 2015 má vzdelávací poukaz hodnotu 30 eur, čiže 3 eurá na mesiac.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V školskom roku 2014/15 školy vydali viac ako 683 073 poukazov, pričom žiaci ich využili 570 725 v celkovej sume vyše  17,121 milióna eur.