» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Školy budú môcť žiadať o financie na skvalitnenie vzdelávania

Školy budú môcť žiadať o financie na skvalitnenie vzdelávania

18.03.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na dnešnej tlačovej konferencii prezentoval ďalšie výzvy zverejnené v rámci operačného programu Vzdelávanie. 
     Na stránke Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy www.asfeu.sk sú zverejnené termíny informačných seminárov k výzvam Premena tradičnej školy na modernú. Podmienky výzvy  Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika vypracuje Štátny pedagogický ústav.

Bratislava 18. marca 2008