» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Školský výbor NR SR podporil zapojenie Slovenska do programu Eurostars

Školský výbor NR SR podporil zapojenie Slovenska do programu Eurostars

24.01.2008

    Slovenská republika by mala vstúpiť do programu na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch Eurostars. Súhlasné stanovisko s týmto krokom dnes vyslovil na svojom zasadnutí Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
    Program Eurostars je iniciatívou Európskej únie a jeho cieľom je podporovať projekty malých a stredných podnikov, zamerané na vývoj nového produktu, služby alebo postupu. V súčasnosti je do programu zapojených 27 krajín,  pričom Slovensko sa o členstvo uchádza.
    Podpora trhovo orientovaného výskumu a vývoja je v súlade s Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Na Slovensku bude program zastrešovať Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Ročný účastnícky príspevok do programu bude predstavovať sumu 500 000 eur.

Bratislava 24. januára 2008