» Aktuality » Školské knižnice už poznajú víťaza osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

Školské knižnice už poznajú víťaza osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

27.11.2018
Školské knižnice už poznajú víťaza osláv Medzinárodného dňa školských knižníc
     „Veľké Rovné v období 1. Česko-Slovenskej republiky“ je názov víťazného podujatia, ktoré zorganizovala Školská knižnica Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva vo Veľkom Rovnom v rámci 14. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Najvyššie ocenenie získala spomedzi 213 zapojených školských knižníc zo základných a stredných škôl.
     Víťaz zaujal odbornú porotu predovšetkým originálnou, vtipnou a zábavnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. Podujatie bolo zorganizované vo forme slávnostnej akadémie v sále Obecného domu vo Veľkom Rovnom, na ktoré boli pozvaní všetci obyvatelia obce. Samotná akadémia bola zložená z dvoch častí. V prvej časti žiaci 9. ročníka prostredníctvom bohatej obrazovej prezentácie priblížili účastníkom podujatia dejiny, ktoré bezprostredne predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Spomenuli 1. svetovú vojnu, Pittsburskú dohodu, Martinskú deklaráciu, česko-slovenské légie, Tomáša Garrigua Masaryka, Eduarda Beneša a zvlášť vyzdvihli osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Následne si spoločne pozreli krátky film, ktorý priblížil obdobie Česko-Slovenskej republiky od roku 1918 do roku 1938.  Túto časť programu uzatvorili žiaci 5. ročníka spevom vtedajšej česko-slovenskej hymny. Druhá časť akadémie bola venovaná životu obce Veľké Rovné počas 1. Česko-Slovenskej republiky a jej slávnym rodákom prostredníctvom čítania historických textov z archívov a školských, farských a obecných kroník. Prostredníctvom krátkej ukážky z filmu Keby som mal pušku si pripomenuli umeleckú tvorbu Milana a Vlada Ferkovcov. Akadémiu ukončili spoločným spievaním piesní rovnianskych predkov. Po skončení kultúrneho programu sa žiaci spolu s hosťami rozprávali o významných udalostiach spomínanej storočnice. Po návrate do školy sa žiaci ešte naďalej venovali prvorepublikovému obdobiu formou rôznych tvorivých aktivít, akými boli napríklad výroba vlajky, skladanie mozaiky ich rodu či písanie slohovej práce na tému Ako ovplyvnila 1. Česko-Slovenská republika môj život.
     Do projektu, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sa mohla zapojiť každá škola, respektíve školská knižnica, ktorá zorganizovala 22. októbra 2018, kedy si tohto roku pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, podujatie na tému Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Stručný popis zrealizovaného podujatia mala spolu s povinnými údajmi poslať do 31. októbra 2018 organizátorovi projektu Slovenskej pedagogickej knižnice.
     Odborná porota hodnotila každé podujatie z hľadiska jeho súladu s vyhlásenou témou, ako aj jeho originalitu a vtipnosť a úroveň popisu po formálnej stránke. Ocenené školské knižnice umiestnené na prvom až siedmom mieste získali od organizátora projektu knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €. Ďalších päť školských knižníc získalo knižné publikácie od partnerov projektu. Každá z ocenených dvanástich školských knižníc získala ešte mapy a náučné tabule. 
     Ďalšie  informácie týkajúce sa vyhodnotenia uvedeného projektu sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.skv časti Aktuality.