» Aktuality » Školské knižnice budú súťažiť o prípravu najzaujímavejšieho podujatia

Školské knižnice budú súťažiť o prípravu najzaujímavejšieho podujatia

10.10.2012
Školské knižnice budú súťažiť o prípravu najzaujímavejšieho podujatia

     Už po ôsmy raz sa môžu školské knižnice zapojiť do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorá sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Urobiť tak môžu v pondelok 22. októbra 2012 zorganizovaním zábavného podujatia na tému Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Následne musia jeho stručný popis poslať poštou na adresu Slovenskej pedagogickej knižnice (SPgK), a to najneskôr do 31. októbra 2012. Práve SPgK je vyhlasovateľom súťaže, nad ktorou prevzal záštitu aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Jej cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.
     Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa súťaže, zástupcu školského úradu a zástupcu školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou súťaže, originalitu a vtipnosť či úroveň popisu podujatia po formálnej stránke. Víťazným školským knižniciam venuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sumu v celkovej výške 3 000 € na nákup kníh podľa vlastného výberu.
     Výsledky súťaže budú zverejnené 30. novembra 2012 na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice, kde môžu záujemcovia nájsť aj ďalšie potrebné informácie.