Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Školáci si zajtra prevezmú polročné hodnotenia

Školáci si zajtra prevezmú polročné hodnotenia

30.01.2012

     Takmer 434 500 žiakov základných škôl, približne 256 900 žiakov stredných a viac ako 34 800 žiakov špeciálnych škôl si zajtra 31. januára 2012 z rúk svojich učiteliek a učiteľov prevezme polročné hodnotenia. Prvýkrát to už nebudú vysvedčenia, ale výpisy slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka.
     Na rozdiel od vysvedčenia nejde v prípade výpisu o verejnú listinu a nevydáva sa na predpísanom tlačive. Túto zmenu priniesla novela zákona o výchove a vzdelávaní v minulom roku a jej cieľom bolo ušetriť školám časť byrokratickej práce. Ak o to zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada, majú školy povinnosť vydať polročné vysvedčenie na predpísanom tlačive.
     Nadväzujúce polročné prázdniny vyšli v tomto školskom roku na piatok 3. februára 2012. Vyučovanie v druhom polroku sa žiakom začne v pondelok 6. februára 2012.

Bratislava 30. január 2012