» Aktuality » Škola v Rokycanoch by mala skončiť

Škola v Rokycanoch by mala skončiť

07.12.2015
Škola v Rokycanoch by mala skončiť
     Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová dnes ministerstvu doručila návrh na vyradenie Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch zo siete škôl.
    
Inšpektori totiž zistili hneď viacero vážnych pochybení. „Škola nedodržiavala právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, nevytvorila žiakom materiálno-technické a priestorové podmienky a školský poriadok im dokonca priamo umožňoval záškoláctvo,“povedala Kalmárová.
     Zároveň navrhuje zrušiť aj školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie „Oco, mama a ja“, ktoré malo vykonávať pochybné testovanie detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ skonštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej správe.
      Žiaci Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany si budú môcť podľa vyjadrenia Odboru školstva Okresného úradu v Prešove plniť povinnú školskú dochádzku nasledovne:
- žiaci z obce Rokycany – obec má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Bajerov;
- žiaci z obce Šarišské Michaľany (elokované pracovisko) – obec Šarišské Michaľany je zriaďovateľom základnej školy;
- žiaci z obce Žehňa (elokované pracovisko) – obec je zriaďovateľom základnej školy pre ročníky 1. - 4., pre žiakov v ročníkoch 5. - 9. má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Tuhriná.
     Škola, aj školské zariadenie výchovného poradenstva by mali podľa návrhu inšpekcie skončiť k 31. januáru 2016. Podnet na prešetrenie podmienok v Rokycanoch podala inšpekcii sekcia ministerstva 15. júna 2015.
     „Ukázalo sa, že oprávnene. Takáto škola by naozaj mala skončiť. Správne konanie preto začneme veľmi rýchlo,“
ubezpečil šéf rezortu Juraj Draxler.