Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Šikana na školách – ako proti nej bojovať

Šikana na školách – ako proti nej bojovať

21.06.2016
Šikana na školách – ako proti nej bojovať
     Nárast negatívnych javov na školách bol témou rozhovoru ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou.
      Detská ombudsmanka v tejto súvislosti navrhla zriadenie funkcie školský sociálny pracovník. Viera Tomanová hovorila aj o organizácii kurzov pre deti a mládež v regionálnom školstve, ktoré sú zamerané ZF-logo-jpg2najmä na elimináciu šikany.
     Program Zippyho kamaráti deti v rannom školskom veku naučí, ako riešiť konfliktné a záťažové situácie bez psychickej ujmy.
     Dôležitým meradlom úspechu je aj vyškolenie  pedagogických a odborných pracovníkov. Doteraz tréningom prešlo 131 učiteľov, vychovávateľov a psychológov. Program vznikol pred 20 rokmi vo Veľkej Británii, osvojilo si ho viac ako 30 krajín a prináša veľmi dobré výsledky. Na Slovensku sa od roku 2013 do programu zapojilo 73 materských a základných škôl a centier pedagogicko-psychologického poradenstva.