» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » September 2017

September 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené pre jednotlivé školy finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa na celý rok 2017.
 
Normatív na jedného asistenta učiteľa sa od 1. 9. 2017 upravil na 800 Eur/1 mesiac.