» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » September 2016

September 2016

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené pre jednotlivé školy finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa na celý rok 2016.
 
Normatív na jedného asistenta učiteľa sa od 1. 9. 2016 upravil na 753 Eur/1 mesiac.