» Aktuality » Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

22.10.2018
Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spojenej s témou „Oslobodení od korupcie“.
    
Podujatie ŠPÚ zorganizoval ako jednu z aktivít medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“, ktoré prebiehajú tento týždeň v krajinách EÚ. Seminár s workshopmi s medzinárodným presahom, na ktoré pricestovali učitelia z celého Slovenska, sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rady Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.
     „Téma korupcie je v súčasnosti téma veľmi aktuálna, často vyvolávajúca negatívne nálady v spoločnosti. Preto je potrebné o nej hovoriť, diskutovať, hľadať riešenia jej eliminácie, a to i v školskom prostredí, pretože ak aj nie priamo korupcia, tak podvodné správanie sa v ňom vyskytuje pomerne často. Je to etická kategória a učitelia by mali dávať príklad žiakom, ako konať čestne. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo ŠPÚ potešilo schválenie grantu Radou Európy, ktorá tak umožnila prípravu a realizáciu kvalitného podujatia s renomovanými hosťami a celodenným zaujímavým program pre účastníkov z radov učiteľskej obce,“ povedal v úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Na seminári prednášali učiteľom zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, ako aj odborníci z mimovládnej organizácie Zastavme korupciu a z Trnavskej univerzity v Trnave.
     Popoludňajší program vyplnili paralelné workshopy. Počas nich nadobudli pedagógovia nové kompetencie a získali inšpirácie, ako pristupovať v edukačnej praxi k výučbe danej problematiky v predmetoch občianska náuka a etická výchova. Materiály z workshopov si učitelia zobrali do škôl, kde pôsobia. Od hlavného koordinátora pracovného seminára Mareka Bubeníka z ŠPÚ dostali aj potvrdenie o účasti v podobe certifikátov.
     „Spracovanie údajov z dotazníkov vyplnených pred skončením seminára ukázalo, že spätná väzba pedagógov bola veľmi pozitívna, takže ŠPÚ bude mať záujem pokračovať v príprave podobných podujatí,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.