» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Schválenie revízie operačného programu Výskum a vývoj

Schválenie revízie operačného programu Výskum a vývoj

14.11.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej internetovej stránke revíziu Operačného programu Výskum a vývoj, ktorá bola schválená Európskou komisiou dňa 8. novembra 2011.