» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Schválenie kritérií hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Schválenie kritérií hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

11.12.2013

Dňa 3. decembra 2013 boli  na návrh Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválené kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Predmetné kritériá budú používané pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa § 87 ods. 7 v spojení s § 84 ods. 3 a 4 a § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akreditačná komisia posúdi vnútorný predpis vysokej školy upravujúci vnútorný systém kvality a podklady na jeho uplatnenie, ktorý predkladá raz za 6 rokov v rámci komplexnej akredtiácie činností vysokej školy.