» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2019

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2019

#