» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2018

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2018

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2018 a rozpočet kapitoly podľa programov.
#