» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2016

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2016

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2016 a rozpočet kapitoly podľa programov.
#