» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na školu v prírode (ŠvP) » Aktuálne informácie » Rozpis príspevku na ŠvP - rok 2017

Rozpis príspevku na ŠvP - rok 2017

Na webovej stránke ministerstva bol zverejnený návrh príspevku na ŠvP na rok 2017 pre zriaďovateľov a jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov na jednotlivé školy bol urobený na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2017  (údaje z Eduzberu  2016) a prijatej metodiky ministerstva.

Príspevok na jedného žiaka bol stanovený na 100 €. Pre školy z najmenej rozvinutých okresov (podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je príspevok stanovený na 150 €.

Formulár na zúčtovanie príspevku budú vypĺňať len školy, ktoré nevyčerpajú finančné prostriedky v plnej výške.