» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018

V roku 2018 sa predpokladajú rozvojové projekty v týchto oblastiach a v tejto výške:

 

 Oblasť podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.

Objem finančných prostriedkov vyčlenený na rozvojový projekt v eurách

Zdravie a bezpečnosť v školách

35 000

Protidrogová prevencia

32 000

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

49 000

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám

28 000