» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2012 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2012