» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2010 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2010

 Rozpis dotácií obsahuje tieto prílohy:

- metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010

- rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2010