» Aktuality » Rozhodnuté – sudkyňa z Paneurópskej vysokej školy je zaujatá

Rozhodnuté – sudkyňa z Paneurópskej vysokej školy je zaujatá

05.08.2015
     Ministerstvo školstva dnes obdržalo rozhodnutie súdu – ten vylúčil sudkyňu Annu Peťovskú z rozhodovania v spore s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ). Rezort proti nej namietal z dôvodu, že na danej škole vyučuje na čiastočný úväzok, čo je možný konflikt záujmov.
     Vo vyjadrení súdu sa píše, že účelom rozhodnutia „je predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania“. Anna Peťovská sa pre médiá vyjadrila, že sa zaujatá byť necíti. Najvyšší súd Slovenskej republiky to však vidí inak. „K nestrannosti sudcu nestačí samotná skutočnosť, že sudca subjektívne nepociťuje k veci, ani stranám taký vzťah, ktorý by sa mohol prejaviť v jeho rozhodovaní o veci. Vyžaduje sa objektívna neexistencia okolností, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam...,“ píše. Sudkyňa sa už proti tomuto uzneseniu odvolať nemôže.
     Minister Juraj Draxler je rád, že Najvyšší súd SR potvrdil náš názor o zaujatosti sudkyne. „Bez ohľadu na toto rozhodnutie musím ale povedať, že celá kauza s Paneurópskou vysokou školou je pre mňa až neuveriteľná. Sami sa dostali do problémov tým, že v zime nereagovali na správu akreditačnej komisie o nedostatkoch. Ani v ďalšom období nevedeli podniknúť žiadne konštruktívne kroky, naopak, sami si zablokovali cestu k rýchlemu riešeniu vyvolaním súdneho sporu,“ povedal po oboznámení sa s rozhodnutím.
     Sudkyňa Peťovská vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia o pozastavení práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom „práva“ v dennej aj externej forme, a to po tom, čo PEVŠ napadla rozhodnutie ministra školstva Juraja Draxlera o pozastavení akreditácie.