» Aktuality » Rokovanie Riadiacej komisie Stratégie EÚ pre Dunajský región sa uskutoční v Bratislave

Rokovanie Riadiacej komisie Stratégie EÚ pre Dunajský región sa uskutoční v Bratislave

13.02.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako koordinátor prioritnej oblasti Vedomostná spoločnosť Stratégie Európskej únie pre Dunajský región organizuje vo štvrtok 14. februára 2013 v poradí už piate rokovanie jej Riadiacej komisie.
     Stretnutiu bude predsedať štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba. Zámerom rokovania bude oboznámiť zástupcov jednotlivých krajín Dunajského regiónu s Dunajskou rektorskou konferenciou a Európskou akadémiou vied a umení, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a výskumu a mohli by slúžiť ako platformy pre nadväzovanie spolupráce a partnerstiev medzi krajinami Dunajského regiónu.
     Na rokovaní budú prezentované tiež návrhy projektov Spojeného výskumného centra Európskej komisie pre klastrovanie v Dunajskom regióne v oblastiach krajina a pôda, voda či bioenergia. Návrhy týchto projektov budú tvoriť základ a východisko pre vedeckú podporu na implementáciu Stratégie EÚ pre Dunajský región.
     Okrem toho sa členovia Riadiacej komisie budú zaoberať návrhom na vytvorenie pracovných skupín Riadiacej komisie, ako aj návrhom rámcového pracovného programu Riadiacej komisie na rok 2013.
     Koordinátorom prioritnej oblasti Vedomostná spoločnosť (rozvoj spoločnosti prostredníctvom vzdelávania, výskumu a vývoja a informačných a komunikačných technológií) je popri Slovenskej republike aj Srbská republika. Členmi Dunajského regiónu sú Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Bádensko-Wűrttembersko, Bavorsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Ukrajina a  Moldavsko.