» Aktuality » Rok 2015 patrí svetlu a svetelným technológiám

Rok 2015 patrí svetlu a svetelným technológiám

12.01.2015
Rok 2015 patrí svetlu a svetelným technológiám
     Kým 20. storočie vnímali vedci ako zlatý vek fyziky a elektroniky, 21. storočie bude závisieť na fotonike. Tento vedecko-technický odbor sa zaoberá využitím fotónov - častíc svetla. Medzinárodný rok svetla slávnostne otvorí UNESCO 19. - 20. februára 2015 vo svojom sídle v Paríži.
     Fotonika dnes podporuje technológie každodenného života od smartfónov, cez televízory a notebooky, optický internet, laserové technológie, lekárske aplikácie, až k osvetľovacej technike. Medzinárodný rok svetla chce širokej verejnosti priblížiť tento vedný odbor. Technológie na báze svetla podporujú udržateľný rozvoj, poskytujú riešenia globálnych problémov v oblasti energetiky, školstva, poľnohospodárstva, umenia a zdravotníctva.
     Výskum v oblasti fotoniky sa na Slovensku sústreďuje najmä v Medzinárodnom laserovom centre, ktoré je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva. Ide o najvýkonnejší laserový systém na Slovensku. Pracovníci centra sa zapájajú aj do medzinárodných projektov, vďaka ktorým sa môžu naši vedci rovnocenne podieľať na špičkovom európskom výskume.
     Aj na Slovensku sa v rámci roku svetla pripravuje v spolupráci s viacerými inštitúciami množstvo akcií, o ktorých sa verejnosť môže viac dozvedieť na stránke www.roksvetla.sk.
     Ide napríklad o výstavu Sila svetla – od fikcie k spoločnosti, ktorú podporou projektu GoPhoton! (www.gophoton.eu) pripravili v spolupráci Medzinárodné laserové centrum a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
     V októbri 2015 budú tieto aktivity pokračovať Týždňom Fotoniky, ktorý ponúkne Žiacky kongres fotoniky pre mladých záujemcov o javy spojené so svetlom, Dni otvorených dverí a prednášky (tzv. LIGHTtalks) pre vysokoškolákov a budúcich podnikateľov hľadajúcich možné uplatnenie a kariéru v oblasti fotoniky. Odborno-popularizačné aktivity budú vhodne dopĺňať exteriérové a interiérové umelecké inštalácie využívajúce svetlo ako výrazový prostriedok.
     Rok svetla na Slovensku vyvrcholí Medzinárodným dňom fotoniky dňa 21. októbra 2015 s podporou Slovenského fotonického klastra.
 
     Svetlo už po stáročia podnecuje vedcov k prelomovým objavom. Medzi prvých priekopníkov v tejto oblasti patril Ibn Al-Haytham, ktorý sa považuje za “otca modernej optiky”. V 17. storočí Isaac Newton ukázal, že biele svetlo pozostáva z rôznych farieb svetla. Na začiatku 20. storočia, Max Planck a neskôr Albert Einstein ukázali, že svetlo nie je len vlna, ale aj častica, čo bola v tej dobe veľmi kontroverzná teória.