Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » ROCEPO zaznamenáva prácu úspešných učiteľov prostredníctvom výskumu

ROCEPO zaznamenáva prácu úspešných učiteľov prostredníctvom výskumu

08.06.2015
ROCEPO zaznamenáva prácu úspešných učiteľov prostredníctvom výskumu
     Pozorovaniami na základnej škole v Liptovskom Mikuláši pokračoval začiatkom júna výskum Rómskeho vzdelávacieho centra ROCEPO zameraný na zlepšenie a zjednodušenie práce učiteľov slovenského jazyka a matematiky so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Počas pozorovaní v Základnej škole Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry štvrtáci pracovali individuálne, frontálne a v skupinkách s textami zameranými na vyhľadávanie predložiek. Piataci pracovali s textom v čítanke a odpovedali na otázky o slovných spojeniach.
     Pozorovania práce učiteľov slovenského jazyka a matematiky 4. a 5. ročníka sú súčasťou výskumu Rómskeho vzdelávacieho a dokumentačného centra ROCEPO. Výskum je zameraný na prácu s učebným textom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít. Ich výsledkom budú vypracované odporúčania, metodické materiály a vzdelávacie programy.