» Aktuality » Robert – Jan Smits: „Slovensko má veľký potenciál“

Robert – Jan Smits: „Slovensko má veľký potenciál“

14.07.2015
Robert – Jan Smits: „Slovensko má veľký potenciál“
     Generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Európskej komisie, Robert – Jan Smits, navštívil Bratislavu. Pricestoval k nám v rámci jeho pravidelných návštev členských krajín, ktoré sa pripravujú na predsedníctvo v EÚ. Slovensko označil ako dynamickú krajinu, ktorá by mala počas predsedníctva Európskej únii ukázať svoj potenciál a kvalitu napríklad v oblastiach, kde sa dejú dynamické zmeny, ktoré podľa neho budú inšpiráciou aj pre iné krajiny v Európe. Za takéto oblasti označil výskumné subjekty v oblasti startup-ov, cybersecurity (internetovej bezpečnosti) a aj ďalšie oblasti výskumu.
      V rámci pracovných stretnutí sa spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Vladimírom Kováčikom stretli so zástupcami ministerstva a inštitúcií pôsobiacimi v oblasti vedy a výskumu. Rozprávali sa najmä o spolupráci pri príprave Slovenskej republiky na predsedníctvo, ktoré sa začne už o necelý rok. Medzi slovenské priority v tejto oblasti bude patriť analýza ako aj malé krajiny, investíciami do výskumu a vytváraním vhodných rámcových podmienok, prispievajú k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu vo svojich krajinách. Horizontálnou prioritou bude vytvorenie kvalitných podmienok pre mladých výskumníkov v EÚ a podpora motivácie a záujmu o toto povolanie: „Veľa mladých skvelých výskumníkov a vedcov má problém presadiť sa. Často to však nie je len o peniazoch, ktoré im môžeme ponúknuť. Je to o celkových podmienkach a možnostiach ich účasti na zaujímavých projektoch a programoch. Rád by som zdôraznil túto prioritu, pretože podpora potenciálu mladých vedcov a výskumníkov je investíciou do budúcnosti,“ zdôraznil Robert – Jan Smits.
     Počas návštevy Bratislavy sa R. - J. Smits stretol aj so zástupcami organizácií a inštitúcií, ktoré budú počas slovenského predsedníctva organizovať kľúčové konferencie a semináre. Prezentované podujatia generálneho riaditeľa EK zaujali a prispel aj s drobnými radami ku organizácii. „Dnes som na Slovensko pricestoval ako zástupca EK, ktorá chce pomôcť Slovensku s prípravami na obdobie predsedníctva, ktoré bude pre vašu krajinu dôležitým obdobím. Veľmi sa mi páči snaha ľudí, ktorých som dnes stretol. Majú jasnú predstavu o aktivitách počas tohto obdobia,“ vyjadril a dodal: „Pricestoval som len včera. Máte fantastické mesto, fantastickú krajinu s milými a dynamickými ľuďmi. Verím, že všetky tieto zložky urobia slovenské predsedníctvo úspešným.“
     Na záver návštevy si generálny riaditeľ Európskej komisie pre inovácie a výskum prevzal z rúk štátneho tajomníka Vladimíra Kováčik ďakovnú plaketu, za osobný príspevok a príspevok EK za pomoc pri integrácii slovenského výskumu do Európskeho výskumného priestoru a spoluprácu medzi EK a SR.