» Aktuality » Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB

20.11.2017
Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka prijala riaditeľka bavorského inštitútu ISB
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka s delegáciou prijala riaditeľka Štátneho inštitútu pre kvalitu škôl a výskum vzdelávania v Mníchove (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München - ISB) Karin E. Oechslein. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu o nadchádzajúcej spolupráci obidvoch inštitúcií v oblasti vzdelávania, o uplatňovaných kritériach kvality škôl v Bavorsku, o príprave spoločného metodického a didaktického výskumu a spoločných medzinárodných projektoch, zameraných na skvalitňovanie výučby v základných, stredných a špeciálnych školách a gymnáziách.
     „Na jednej aj druhej strane si vieme predstaviť spoluprácu v oblasti projektov zameraných na aplikáciu osvedčených kritérií na hodnotenie kvality škôl, digitalizáciu, inklúziu, národnostné menšiny, politické vzdelávanie, čo je v podstate výchova k demokratickým hodnotám a ľudským právam alebo aj začleňovanie cudzincov a ich detí do vzdelávacieho procesu,“ zhrnul po rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Nemecké spolkové krajiny majú vlastné a úspešné školské systémy, rovnako slobodný štát Bavorsko má veľmi dobre vypracovaný školský vzdelávací systém aj vďaka štátnym inštitúciám, ktoré sa starajú o kvalitu základných, stredných odborných a špeciálnych škôl ako aj gymnázií. Úlohou ISB je prepojiť výskum z vysokých škôl so základnými a strednými školami, čo v praxi znamená, že výsledky výskumu vysokých škôl pretavia do reči, jazyka, ktorý je pre učiteľov čitateľný a až potom pripravujú rámcové učebné plány a rôzne praktické príklady.
     „Pred časom sme mali problémy s čitateľskou gramotnosťou detí v základných školách, ktoré nedosahovali popredné priečky v medzinárodným testovaniach vedomostí. Pripravili sme projekt na zlepšenie situácie v školách, pričom sme sa sústredili na to, aby zadaniu rozumeli v prvom rade učitelia, a čítanie kníh sa rozvinulo vo všetkých predmetoch. No a výsledky našej práce sa veľmi skoro osvedčili v praxi,“ povedala riaditeľka ISB Karin E. Oechslein, podľa ktorej vzdelávací systém v Bavorsku sa osvedčil a nie je potrebné ho meniť. 
     Príležitostí na efektívnu spoluprácu medzi ŠPÚ a ISB je dosť. O tom sú presvedčení riaditelia obidvoch inštitúcií, ktorí chcú v najbližších mesiacoch podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci a potom pripraviť prvé spoločné projekty v rámci projektu Erasmus+.
     „Máme záujem o kooperáciu ŠPÚ a ISB pri riešení spoločensky aktuálnych tém, ktoré rezonujú v Európskej únii a sú dôležité aj pre naše dve republiky. Pritom nejde len o otázku nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku, ale napríklad cez Erasmus+ vidíme možnosti úzkej spolupráce napríklad v oblasti ľudských práv, inklúzie alebo programov vzdelávania detí v druhom cudzom jazyku,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ.
     Členovia delegácie z ŠPÚ sa v Mníchove stretli na pracovnom rokovaní aj s predsedníčkou Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier a riaditeľkou Slovenského vzdelávacieho centra pre deti v Mníchove Jarmilou Buchovou, keďže prácu slovenských vzdelávacích centier v zahraničí Štátny pedagogický ústav v Bratislave aktívne podporuje.