» Aktuality » Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

10.02.2017
Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijali dnes zástupcovia vedenia litovského Štátneho inštitútu vzdelávania vo Vilniuse. Pracovná návšteva sa uskutočnila pri príležitosti konania medzinárodného workshopu o metóde CLIL pre litovských učiteľov,  ktorý zabezpečuje ŠPÚ v spolupráci s Goethe inštitútom vo Vilniuse.
    Na pracovnom rokovaní sa hovorilo najmä o podmienkach fungovania školského systému pre základné a stredné školy v obidvoch štátoch. Delegáti rokovania porovnávali obsah kurikúl v jednotlivých predmetoch a dotkli sa aj otázky prevencie prejavov extrémizmu a radikalizmu v sociálno-vedných predmetoch. Predmetom spoločných diskusií bol aj systém priamo riadených organizácií náplne ich činnosti.
     „Diskutovali sme o podnetných otázkach rozvoja systému hodnotenia používaných učebníc  a orientácii škôl na rozvoj jednotlivých druhov kompetencií, ktoré sú overené v litovskom vzdelávacom prostredí. S litovskými partnermi sme sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti skúmania  osvedčených prvkov vzdelávacieho systému“, uviedol po skončení rokovania riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
Témou diskusie boli otázky nedostatku kvalifikovaných učiteľov v základných a stredných školách. „Podobne ako na Slovensku, tak aj v Litve je nedostatok mladých talentovaných uchádzačov o učiteľské povolanie, v učiteľskom stave prevláda stredná a staršia generácia“, doplnil riaditeľ ŠPÚ.
     V súčasnosti sa litovský Štátny inštitút vzdelávania zaoberá otázkou, ako školy pripraviť na samostatne tvorené školské kurikulárne dokumenty.
„V Litve majú odlišný systém vzdelávania, v ktorom základná škola trvá desať a stredná len dva roky. V súčasnosti pripravujú reformu celého systému, ktorá by mala vstúpiť do praxe o dva roky“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduka, ktorý oceňuje preverovanie kompetencií žiakov z histórie a spoločenských vied. „Žiaci desiateho ročníka, na konci štúdia základnej školy, robia skúšky z histórie a viacerých predmetov, aby získali lepšie vedomosti a zručnosti z týchto predmetov“, uzavrel Ľudovít Hajduk.