» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

18.08.2016
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
     Možnosti vzájomnej spolupráce a podpory zahraničných Slovákov boli témou stretnutia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovíta Hajduka a veľvyslanca a predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Jána Varša.
     Na stretnutí sa hovorilo o pomoci v oblasti informovania najmä mladých ľudí a študentov o živote a histórii našich rodákov v zahraničí tak, aby sa dostali do reálneho povedomia verejnosti  na Slovensku prostredníctvom školského systému.
     „Podľa údajov, ktoré má ÚSŽZ  k dispozícii, v zahraničí žije v súčasnosti približne milión tristotisíc Slovákov, a preto si myslím, že si zaslúžia, aby si naša verejnosť uvedomila, že existujú,“ uviedol  predseda ÚSŽZ Ján Varšo.
     Spolu s riaditeľom ŠPÚ sa zhodli na tom, že myšlienka zakotviť túto tému formou podkapitoly v obsahu humanitných učebných predmetov, prípadne ju vyčleniť ako samostatný voliteľný predmet na stredných školách, je jedným z riešení, na ktorom môžu tieto dve inštitúcie participovať.   
     „Samozrejme, že my pomáhame Slovákom žijúcim v zahraničí s prípravou učebníc v slovenskom jazyku, s prípravou metodických príručiek a osnov, aby mohli slovenčinu vyučovať aj mimo Slovenska, nosíme im slovenské knihy, metodické príručky, ale faktom je, že starostlivosť o Slovákov v zahraničí nie je systémovo nastavená. Preto je najvyšší čas, aby sme začali na tom pracovať,“ konštatoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý sa s predsedom ÚSŽZ dohodol na vypracovaní memoranda o spolupráci oboch inštitúcií a jeho obsahovej náplni.
     Spolupráca, ktorej spoločnou prierezovou témou budú zahraniční Slováci, by mala v prvej fáze priniesť návrh systému vzájomnej informovanosti, konkrétne vymedzenie spolupráce v oblasti materiálnej, ako aj ľudských zdrojov a inštitucionálne vymedzenie najdôležitejších oblastí vzájomnej spolupráce.