» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

21.10.2016
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes prezidentku Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Alenu Petákovú a členku výboru ZZŠS Lenku Kampmillerovú. Hovorili spolu o najdôležitejších úlohách a potrebách učiteľov a základných škôl v nadchádzajúcom období.
     Zástupkyne ZZŠS sa vyslovili za užšiu spoluprácu ŠPÚ a škôl pri tvorbe učebných osnov školských vzdelávacích programov pre jednotlivé ročníky a predmety s cieľom presnejšie vymedziť obsah a hĺbku učiva, ktoré je so žiakmi potrebné prebrať.
      Učitelia by podľa ich slov privítali viac metodických materiálov, ktoré by mohli využiť priamo vo vyučovacom procese, ako aj metodické príručky pre začínajúcich učiteľov.
     Ďalšou témou, o ktorej zástupkyne ZZŠS diskutovali podrobnejšie, bolo fungovanie školských klubov v ZŠ. Obe strany sa zhodli sa na tom, že ŠK sú pre výchovu a vzdelávanie detí dôležité.
     Prezidentka a členka výboru ZZŠS informovali riaditeľa ŠPÚ aj o situácii v predmete angličtina na prvom stupni ZŠ a o stave inklúzie v ZŠ na Slovensku.