» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

09.01.2017
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe
     V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs – VCÖ).
     Pomôcky zástupcom škôl za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka odovzdal prezident VCÖ Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant Beatou Zbitekovou.
     „Pozitívom tejto súťaže je podpora praktických návykov v laboratóriách cez experimentovanie v oblasti prírodných vied. Je to vlastne návod, ako sa naučiť narábať s chemickými pomôckami v praxi. V žiakoch sa tak podporujú objaviteľské, bádateľské zručnosti, uspokojujú svoju zvedavosť. To by mali byť aj ciele reformy školstva - väčšia súťaživosť a lepšia tvorivosť“, zhodnotil význam súťaže doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. „Žiak sa dokáže porovnávať so svojimi kolegami so zahraničia, konkrétne Rakúsko má lepšie hodnotenie v medzinárodných meraniach ako Slovensko, no a samozrejme je tu dôležitý aj rozvoj jazykových kompetencií, pretože v takýchto medzinárodných súťažiach musia naši žiaci komunikovať v nemčine, angličtine a iných cudzích jazykoch. A v konečnom dôsledku, v tom sa zhodujeme s prezidentom Beckerom,  takáto súťaž podporuje rozvoj hospodárstva. S chémiou sa stretávame doslova na každom rohu každý deň, takže aj tento prínos je nezanedbateľný“, doplnil.
V 14. ročníku súťaže VCÖ bude tento rok pracovať na projektoch spolu 16 000 žiakov. Do súťaže sa zapojilo 200 škôl z Rakúska, 6 z Nemecka, 2 z Maďarska a po jednej škole v nej má svoje zastúpenie Srbsko aj  Lichtenštajnsko. V projektovej medzinárodnej súťaži VCÖ zastupujú Slovensko tri školy -  Základná škola Gašpara Haina z Levoče, Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka zo Šintavy a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Každá zo škôl dostala na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur, dve z nich podporila rakúska strana, jednu slovenská firma Kvant.
     „Dnešné odovzdávanie pomôcok je len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou budú žiaci teraz realizovať svoje projekty so zameraním na experimentovanie v chémii. Nosnú tému tohto ročníka súťaže určuje samotný názov - Chémiou k inovácii“, uviedol prezident VCÖ Ralf Becker.
     ZŠ Gašpara Haina v Levoči sa v rámci súťaže zamerala na vodu a vzduch, a to, aká je ich kvalita v Levoči a jej okolí. "V blízkosti Levoče máme ekologické veterinárne laboratóriá, chceli by sme ich navštíviť, aby žiaci videli, ako sa realizuje rozbor vôd. Taktiež by sme chceli zistiť kvalitu vzduchu v Levoči na frekventovaných i pri rekreačných cestách a porovnať to s väčším mestom blízko nás, Popradom," priblížila pre TASR učiteľka angličtiny a chémie zo ZŠ Gašpara Haina v Levoči Monika Hámorová.
     Začiatkom apríla tohto roka komisia posúdi hotové projekty a vyberie víťazný tím spomedzi troch slovenských škôl, ktorý odmení sumou 700 eur.