» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril v Šamoríne Slovenskú a českú regionálnu akadémiu

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril v Šamoríne Slovenskú a českú regionálnu akadémiu

03.11.2016
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril v Šamoríne Slovenskú a českú regionálnu akadémiu
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril dnes v Šamoríne za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, J. E. Ingy Magistad, Slovenskú a českú regionálnu akadémiu 2016 - „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých”.
     Cieľom  vzdelávacieho programu je posilniť kompetencie pedagogických pracovníkov pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školách v oblasti implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam.
     Vzdelávací program je konkrétne zameraný na podporu takéhoto školského prostredia v Slovenskej republike a v Českej republike. V rámci medzinárodnej pilotnej konferencie, do ktorej sa okrem Štátneho pedagogického ústavu zapojili ministerstvá školstva a spravodlivosti, NÚCEM, MPC a Nadácia Otvorenej spoločnosti, vystúpila v panelovej diskusii aj výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra Ana-Perona Fjeldstad, riaditeľka Národního ústavu pro vzdělávání Helena Úlovcová a za ŠPÚ PhDr. Denisa Ďuranová.
     „Na pilotnej konferencii tejto Slovenskej a českej regionálnej akadémie si zúčastnení ozrejmia, čo sme v oboch krajinách dosiahli, kam mierime pri rozvíjaní inkluzívneho školského prostredia, ako chceme podporiť vytvorenie systému demokratického a inkluzívneho školského rozvoja a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých. Na konferencii, ale predovšetkým v ďalšom pokračovaní vzdelávacieho programu Slovenskej a českej regionálnej akadémie, bude to najdôležitejšie, aby sme si vyskúšali, ako optimálne sa dokážu školy zapojiť do spoločenského a komunitného života, do komunitných väzieb a miestnych partnerstiev v praktickom živote,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Projekt Slovenská a česká regionálna akadémia – Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých je finančne podporovaný vrámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni z grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Konkrétne ide o granty EHP a Nórska – “Spoluprácou k spoločným hodnotám“.