» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej publikácii o etickej výchove

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej publikácii o etickej výchove

16.11.2016
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej publikácii o etickej výchove
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vo svojom vystúpení na kultúrno-vzdelávacom podujatí Sloboda cestou tvorivosti vo vlastivednom múzeu v Hlohovci vyzdvihol prínos novej knižnej publikácie Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti.
     Knihu od doc. PaedDr. Igora Lomnického, PhD. a PaedDr. J. Štefánie Kuzmovej, PhD., s ilustráciami Radoslavy Hrabovskej, ktorá vyšla z iniciatívy Občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM a FF UKF v Nitre, podporil ŠPÚ, ZUŠ a Únia žien v Hlohovci. Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk hovoril vo svojom príhovore predovšetkým o aktuálnych úlohách ŠPÚ v oblasti tvorivého výskumu.
     „V ŠPÚ nám ide najmä o riešenie a zabezpečovanie takých výskumných a odborných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania, tvorbu a hodnotenie učebníc ako aj vzdelávacích štandardov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, ktoré prispejú k rozvoju tvorivosti detí a žiakov. Práve táto knižná publikácia o tvorivých možnostiach etickej výchovy, ktorú dnes uvádzame do života, je dôležitým kamienkom do pestrej mozaiky modernej výchovy v mimoškolskej činnosti na Slovensku, ktorá prepája etiku a umenie,“ uviedol Ľ. Hajduk.