» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17.07.2017
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie
     Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi gratuláciu k 70. výročiu založenia najstaršieho vedeckovýskumného pracoviska v oblasti školstva na Slovensku. V mene vedenia PdF UK sa dekanka zároveň poďakovala za dlhoročnú vzájomnú kolegiálnu a priateľskú spoluprácu s pracovníkmi ŠPÚ.
     „Pracovníci ústavu boli bohatou inšpiráciou pre skvalitňovanie vysokoškolského učiteľského vzdelávania aj na bratislavskej pedagogickej fakulte, preto si dovoľujeme úprimne a s úctou poďakovať za pomoc, podporu a inšpiratívnu spoluprácu,“ uvádza sa v liste podpísanom dekankou PdK UK v Bratislave.
     „Ocenenie našej práce od renomovaných vysokoškolských učiteľov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si veľmi vážime a urobíme všetko pre to, aby naša vzájomná spolupráca naďalej úspešne pokračovala a rozvíjala sa kvalitatívne aj kvantitatívne,“ reagoval na ďakovný list riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.