» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národního institutu pro další vzdelávání sa v Prahe dohodli na ďalšej spolupráci

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národního institutu pro další vzdelávání sa v Prahe dohodli na ďalšej spolupráci

05.10.2016
Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národního institutu pro další vzdelávání sa v Prahe dohodli na ďalšej spolupráci
     V rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie o podpore viacjazyčnosti, vrátane využitia digitálnych technológií vo výuke cudzích jazykov, sa v Prahe uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka a riaditeľky českého Národního institutu pro další vzdelávání Heleny Plitzovej.
     Zástupcovia oboch štátnych inštitúcií spolu hovorili o pokračovaní a rozvoji ďalšej spolupráce v oblasti výmeny skúseností z pedagogických výskumov, inovácií v didaktike cudzích jazykov a ďalšej príprave učiteľov pre nové metodické prístupy vo výučbe cudzích jazykov.
     „Cieľom tohto česko-slovenského stretnutia bola výmena skúseností z oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a metodickej podpory učiteľov v obidvoch krajinách. Diskutovali sme aj o koncepcii vzdelávania a podpory regionálneho školstva na Slovensku a v Čechách, a vymenili sme si aj skúsenosti v oblasti systému kariérneho postupu a fungovania metodických kabinetov. Zároveň sme sa pokúsili vymedziť možnosti ďalšej spolupráce slovenských a českých vzdelávacích inštitúcií“, povedal po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     ŠPÚ na medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu. Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ, koordinátorka projektu metodického prístupu CLIL na Slovensku v SR, vystúpila s prezentáciou Experimentovanie po nemecky – využívanie CLIL na hodinách prírodopisu. Súhrnný obraz využívania metodického prístupu v referáte CLIL na Slovensku, predstavila v Prahe prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Trnavskej univerzity.