» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

12.12.2016
Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo podpísali dnes Memorandum o spolupráci, ktoré vymedzuje oblasti, na ktorých budú obidve inštitúcie participovať spoločne.
     „V prvej etape spolupráce kooptujeme do pracovných komisií obidvoch inštitúcií svojich členov, v ŠPÚ ide primárne o Predmetové komisie pre dejepis, slovenský jazyk, vlastivedu, slovenský jazyk a Umenie a kultúru, v odborných komisiách ÚSŽZ budú zasa pracovať nami navrhnutí členovia z radov pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu. V druhej etape sa zameriame na vytvorenie Krajanskej komisie pre voliteľný predmet s tematikou krajanov, žijúcich v zahraničí," spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     ŠPÚ sa tiež zaviazal prispieť aj materiálnou pomocou vo forme kníh a učebníc pre predprimárne vzdelávanie a základné školy pre potreby Slovákov žijúcich v zahraničí.
     „ŠPÚ daroval ÚSŽZ 800 kníh z histórie Slovenska. Pokiaľ ide o dotlač učebníc ako šlabikáre, učebnice slovenského jazyka, dejepisu, budeme čakať na výsledky prieskumu medzi krajanmi v zahraničí ohľadne záujmu a potrieb konkrétnych titulov a počtov kníh," doplnil riaditeľ ŠPÚ, ktorý prisľúbil aj prípadnú didaktickú a metodickú pomoc pre krajanov žijúcich v zahraničí.
      „Samozrejme, ak bude zo strany učiteľov detí slovenských rodičov v zahraničí záujem aj o takúto pomoc, budeme s ÚSŽZ spolu hľadať riešenia pre spoluprácu na obsahu vzdelávania, vypracovaní učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok, do čoho budú zapojení aj krajania zo zahraničia,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.