» Aktuality » Rezort školstva zabezpečuje výpočtovú techniku pre 17 organizácií

Rezort školstva zabezpečuje výpočtovú techniku pre 17 organizácií

21.03.2013
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje pre svojich 17 priamo riadených organizácií verejné obstarávanie na výpočtovú techniku a súvisiace služby. Financovanie zákazky bude najmä z eurofondov v priebehu štyroch rokov.
     Obstarávanie súvisí s ukončením platnosti predchádzajúcej rámcovej dohody na nákup výpočtovej techniky na roky 2009 – 2013. Rezort školstva sa rozhodol zrealizovať obstarávanie pre svoje priamo riadené organizácie centrálne, a to z dôvodu transparentnosti, optimalizácie nákladov, ako aj očakávaného poskytnutia vyšších zliav pri obstarávaní vo väčšom odbere. Ide o formou užšej súťaže, ktorá bola zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. 
     Predmetom zákazky bude nielen komplexná dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, ale aj dodávka licenčného softvérového vybavenia. Významnou súčasťou dodávky budú napríklad digitálne tabule pre školy, ktoré pomôžu skvalitniť vyučovací proces. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť špecializované služby pre dodané informačno-komunikačné technológie.
     Zákazka bude financovaná z prostriedkov eurofondov v rámci OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie (odhadovaná suma 8,7 mil. eur bez DPH), ako aj zo štátneho rozpočtu (cca 3,9 mil. eur bez DPH). Realizácia bude v priebehu štyroch rokov od jej zadania. To znamená, že jednotlivé objemy finančných prostriedkov budú čerpané podľa potreby národných projektov štrukturálnych fondov EÚ a rezortu v danom časovom horizonte.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra