» Aktuality » Rezort školstva uhradil cestovné za 8 miliónov eur

Rezort školstva uhradil cestovné za 8 miliónov eur

20.12.2012
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v tomto roku viac ako 8,15 milióna eur na preplácanie nákladov za cestovné žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorí dochádzajú do škôl mimo svojho bydliska.
     Najviac, konkrétne 7,15 milióna eur, išlo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Viac ako 539 000 eur vyplatili rodičom školy pod krajskými školskými úradmi a ďalších približne 448 000 eur vyplatili školy cirkevných zriaďovateľov. Najmenšia časť na dopravné, 14 500 eur, bola určená pre samosprávne kraje ako zriaďovateľov spojených škôl s organizačnou zložkou základná škola.  
     Finančné prostriedky na dopravné sa poskytujú na základe zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cieľom kompenzovať náklady rodičov žiakov základných a špeciálnych základných škôl plniacich si povinnú školskú dochádzku, ktorí musia dochádzať do školy mimo svojho trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu.
     Prehľad financovania dopravy pre žiakov podľa krajov: Bratislavský kraj – 183 855 eur, Trnavský kraj – 531 236 eur, Trenčiansky kraj – 1 227 063 eur, Nitriansky kraj – 1 010 999 eur, Žilinský kraj – 881 876 eur, Banskobystrický kraj – 1 368 848 eur, Prešovský kraj – 1 624 894 eur, Košický kraj – 1 322 451 eur.

Michal Kaliňák
hovorca ministra