» Aktuality » Rezort školstva uhradil cestovné pre žiakov viac ako 7, 5 milióna eur

Rezort školstva uhradil cestovné pre žiakov viac ako 7, 5 milióna eur

17.12.2013
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku poskytlo viac ako 7,5 milióna eur na preplácanie nákladov za cestovné žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorí dochádzajú do škôl mimo svojho bydliska.
     Najviac financií bolo preplatených rodičom žiakov v Prešovskom kraji. Ide o finančný objem v čiastke takmer 1, 5 milióna eur. Rodičom žiakov v Banskobystrickom kraji bolo preplatených takmer 1, 3 mil. eur. V Košickom kraji išlo o čiastku prevyšujúcu 1, 2 milióna eur. Viac ako milión eur na cestovnom vyplatili zriaďovatelia rodičom aj v Trenčianskom kraji, kde sa jedná o čiastku 1, 1 mil. eur. Najnižšiu sumu za cestovné náklady si dali preplatiť v Bratislavskom kraji, kde išlo o necelých 192 000 eur. V Trnavskom kraji to bolo niečo vyše 471 000 eur, v Žilinskom takmer 900 000 eur a v Nitrianskom kraji približne 945 000 eur. 
      Z hľadiska zriaďovateľov najviac finančných prostriedkov, konkrétne 6,5 mil. eur  dostali školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Takmer 561 000 eur vyplatili rodičom školy v pôsobnosti niekdajších krajských školských úradov (po novom odbory školstva na obvodných úradoch v krajských mestách) a ďalších približne 426 000 eur vyplatili školy cirkevných zriaďovateľov. Najnižšia časť na dopravné, 15 500 eur, bola určená pre samosprávne kraje ako zriaďovateľov spojených škôl s organizačnou zložkou základná škola.  
       Finančné prostriedky na dopravné sa poskytujú na základe zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cieľom kompenzovať náklady rodičov žiakov základných a špeciálnych základných škôl plniacich si povinnú školskú dochádzku, ktorí musia dochádzať do školy mimo svojho trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra