» Aktuality » Rezort školstva podporí elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc

Rezort školstva podporí elektronizáciu a revitalizáciu školských knižníc

08.03.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlení finančné prostriedky v celkovej sume 50 000 eur na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov.
     Rezort v týchto dňoch zverejnil výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Jeho cieľom je podporiť aktivity zamerané na aplikáciu informačných a komunikačných technológií, internetizáciu školských knižníc či zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov. Podľa ministra Dušana Čaploviča „projekt pomôže skvalitniť knižnično-informačné služby žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, prípadne členom miestnej komunity.“
     Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 15. apríla 2013 odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja, pričom projekt sa musí uskutočniť v období od 1. septembra 2013 do 30. novembra 2013. Žiadateľ môže predložiť len jeden projekt. Maximálna výška príspevku na jeho realizáciu je 3 tisíc eur, potrebná je však minimálna spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb najmenej 5 % z celkových nákladov. Z pridelených prostriedkov môže škola zakúpiť napr. počítačovú zostavu do školskej knižnice, tlačiareň, čítačku čiarových kódov či knihy v printovej alebo digitálnej forme. 
     Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá vyhodnotí ich využiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj účasť žiakov, rodičov a miestneho obyvateľstva v projekte. Dôraz sa bude klásť aj na ekonomickú efektívnosť, kreativitu a inovatívne prvky.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo uvedenú výzvu už po šiesty krát. Doteraz sa do realizácie rozvojového projektu prihlásilo 2 059 základných škôl a stredných škôl. Z uvedeného počtu bolo podporených 584 základných škôl a stredných škôl celkovou sumou 1 849 277 eur.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra