Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Rezort školstva nakupuje učebnice za viac ako 1 mil. eur

Rezort školstva nakupuje učebnice za viac ako 1 mil. eur

03.09.2013
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe požiadaviek zo škôl zabezpečuje nákup učebníc a pracovných zošitov. Rezort školstva tak nakúpi 66 titulov, čo predstavuje 434 050 kusov učebníc a pracovných zošitov od 11 vydavateľstiev a prepisy ďalších 5 titulov reformných učebníc do Braillovho písma vrátane elektronickej verzie  pre žiakov so zrakovým postihnutím
     Rezort školstva postupne vyhodnocoval požiadavky škôl na reedície učebníc a pracovných zošitov. Po sumarizácii požiadaviek ministerstvo pristúpilo k obstarávaniu formou priameho rokovacieho konania s vydavateľstvami pôvodných učebníc a pracovných zošitov. Cieľom rokovacích konaní bolo vyjednanie čím výhodnejších finančných podmienok na nákup  dotlače učebníc a pracovných zošitov a termínov ich dodania.
     Po celkovej administrácii tohto procesu sme pristúpili k podpisu zmlúv s 11 vydavateľstvami, ktoré momentálne zabezpečujú dotlač. Následne bude zabezpečená distribúcia do konkrétnych škôl.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra