» Aktuality » Rezort školstva nakupuje ďalšie učebnice

Rezort školstva nakupuje ďalšie učebnice

30.10.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už druhý krát v tomto školskom roku zabezpečuje nákup učebníc. Pôjde o 78 titulov z 11 vydavateľstiev a celkovo o takmer 670 000 kusov reedícií učebníc a pracovných zošitov pre prvý a druhý stupeň základných škôl, pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a pre všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety stredných škôl.  
     Rezort školstva priebežne vyhodnotil požiadavky škôl na reedície učebníc a pracovných zošitov. Po sumarizácii požiadaviek ministerstvo v septembri pristúpilo k obstarávaniu 66 titulov, čo predstavuje 434 050 kusov učebníc a pracovných zošitov od 11 vydavateľstiev a prepisy ďalších 5 titulov reformných učebníc do Braillovho písma, vrátane elektronickej verzie, pre žiakov so zrakovým postihnutím. Aj teraz bude nákup zabezpečovaný formou priameho rokovacieho konania s vydavateľmi pôvodných učebníc. Od rokovacích konaní očakávame vyjednanie čím výhodnejších finančných podmienok na nákup učebníc.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča „tento nákup je ďalším dôkazom toho, že rezort školstva si uvedomuje vážnosť situácie s nedostatkom učebníc a problémy rieši v rámci svojich možností.“
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra