» Aktuality » Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/4.1/05-SORO

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/4.1/05-SORO

26.03.2013
Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/4.1/05-SORO
     V termíne od 26.3. – 11.4. je pre záujemcov výzvy Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji k dispozícii Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať konzultácie, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. 
     Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadostí o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
     Výzva Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji je zameraná na modernizáciu vzdelávania podporou inovácií obsahu a metód výučby s dôrazom na vyučovanie matematiky a  prírodovedných predmetov s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. apríla 2013.