» Aktuality » Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda informoval o plánoch univerzity

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda informoval o plánoch univerzity

09.05.2017
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda informoval o plánoch univerzity
     Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Univerzity sv. Cyrila a Metoda pôsobiacej v Trnave.
      Stretnutia sa zúčastnil rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.  a dekan fakulty sociálnych vied doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.. Na stretnutí rektor informoval ministra školstva Petra Plavčana o plánoch univerzity do budúcnosti.