» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2018 » Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov v budovách MŠVVaŠ SR

Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov v budovách MŠVVaŠ SR