Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Šport » Financovanie športu » Register poskytnutých dotácií » Register poskytnutých finančných prostriedkov

Register poskytnutých finančných prostriedkov


Rok 2017
Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017