Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Šport » Financovanie športu » Register poskytnutých dotácií

Register poskytnutých dotácií

(dotácie a ich vyúčtovanie)


Rok 2016

Dotácie poskytnuté v roku 2016
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2016
Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2016

Rok 2015

Dotácie poskytnuté v roku 2015
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2015
Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2015

Rok 2014

Dotácie poskytnuté v roku 2014
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2014
Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2014

Rok 2013

Dotácie poskytnuté v roku 2013
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2013
Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2013

Rok 2012

Dotácie poskytnuté v roku 2012
Vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2012

Predchádzajúce roky

Dotácie poskytnuté v roku 2011
Dotácie poskytnuté v roku 2010
Dotácie poskytnuté v roku 2009