» Aktuality » Reforma vzdelávania je jednou z priorít vlády v rezorte školstva

Reforma vzdelávania je jednou z priorít vlády v rezorte školstva

04.05.2016
Reforma vzdelávania je jednou z priorít vlády v rezorte školstva
     Rozhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana pre tablet TV.
     Podľa programového vyhlásenia vlády sa v školstve budú riešiť mnohé otázky týkajúce sa regionálneho školstva, v prípade vysokých škôl sa bude klásť dôraz na kvalitu vzdelávania.
     Viaceré úlohy, ktoré si rezort školstva vytýčil, sa týkajú aj vedy. K nim patrí okrem iných aj plánovaný nový zákon o verejných výskumných inštitúciách, zameraný na zefektívnenie práce ústavov Slovenskej akadémie vied. Športové aktivity má podporiť novovzniknutá rada vlády pre šport.
     Úplne prvým krokom ministerstva školstva je rozpracovanie úloh na tento rok. Ministerstvo školstva plánuje v tomto volebnom období zreformovať vzdelávanie tak, aby nielen deti, ale aj školskí zamestnanci chodili do škôl radi.

Video s rozhovorom