» Aktuality » Reakciou na zneužívanie sociálnych štipendií sú pripravované nové parametre

Reakciou na zneužívanie sociálnych štipendií sú pripravované nové parametre

03.07.2013
     Rezort školstva reaguje na zneužívanie systému poskytovania sociálneho štipendia vysokoškolákom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.
     Ide o prípady, keď rodičia študenta majú voči nemu súdom upravenú vyživovaciu povinnosť, pričom výška výživného nezohľadňuje ich ekonomickú situáciu a je určená na najnižšej zákonnej úrovni. Práve tým vznikal doteraz študentom nárok na dávku v hmotnej núdzi a následne aj na maximálnu výšku sociálneho štipendia. V dôsledku toho sa v poslednom období počet samostatne posudzovaných študentov vysokých škôl v hmotnej núdzi viac ako zdvojnásobil. Zo zhruba 400 uchádzačov v septembri 2012 stúpol na približne 1000 v januári 2013.
     Našou snahou je, aby systém sociálnych štipendií slúžil tým študentom, ktorí sú v zložitej ekonomickej a sociálnej situácii a nie špekulantom, ktorí si zneužívaním pravidiel prilepšujú. Rezort školstva preto v záujme efektívneho a účelného využívania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu navrhuje upraviť podmienky na posudzovanie uvedených prípadov tak, že študent buď preukáže zodpovedajúci príjem na jeho samostatné posudzovanie alebo sa bude posudzovať spoločne s rodičmi a ich príjmom.
     Navrhovaná zmena sa nedotkne študentov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi poberajúcimi dávky v hmotnej núdzi. Títo študenti budú mať naďalej nárok na sociálne štipendium v maximálnej mesačnej výške, čo bude v akademickom roku 2013/2014 predstavovať 230 eur alebo 275 eur, ak študujú mimo miesta trvalého bydliska.
     Novela vyhlášky sa pozitívne dotkne študentov, ktorých rodičia sú dlhodobo nezamestnaní alebo sú dočasne pracovne neschopní dlhšie obdobie. V niektorých prípadoch sa totiž dávky podpory v nezamestnanosti a vyplatené nemocenské nebude považovať za príjem, čím študentovi vznikne nárok na sociálne štipendium vo vyššej sume.

Michal Kaliňák
hovorca ministra