» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie podpredsedu strany SMER - SD Dušana Čaploviča o vyraďovaní SŠ v Banskej Bystrici zo siete škôl

Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie podpredsedu strany SMER - SD Dušana Čaploviča o vyraďovaní SŠ v Banskej Bystrici zo siete škôl

29.02.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce tvrdenia podpredsedu SMER-SD Dušana Čaploviča, ktoré publikoval na svojom blogu 20. februára 2012 (dusancaplovic.blog.sme.sk) o vyraďovaní stredných škôl v Banskej Bystrici zo siete škôl. Napísal v ňom: "Vďaka nekompetentnému novému vedeniu Štátneho pedagogického ústavu a niektorých koaličných poslancov, spolu s mimovládnymi organizáciami sa zhoršovali podmienky verejného a cirkevného školstva a favorizovalo sa jedine súkromné školstvo." a taktiež, že "Zriaďovateľ, Banskobystrický samosprávny kraj, nedávno navrhol vyradiť tri verejné stredné školy, ktorých absolventi neboli umiestniteľní na trhu práce, ale pán minister podpísal vznik troch súkromných odborných škôl, s tým istým zameraním, ktoré už boli vyradené, a to v tom istom kraji. Ďalšie z mnohých pokračujúcich totálnych zlyhaní E. Jurzycu."

Skutočnosť
     K dnešnému dňu (29. 2. 2012) boli zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2011 vyradené dve spojené SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. S účinnosťou od 31. augusta 2012 doteraz nebolo rozhodnuté o vyradení žiadnej SOŠ tohto zriaďovateľa.
     K 1. septembru 2011 nebola zaradená žiadna súkromná SOŠ na území Banskobystrického samosprávneho kraja a s účinnosťou od 1. septembra 2012 bola doteraz do siete škôl SR zaradená len jediná súkromná SOŠ
. Ide o Súkromnú strednú odbornú školu obchodu a služieb v Očovej, ktorej zámerom je najmä poskytnúť  výchovu a vzdelávanie deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných komunít a detských domovov. Cieľom je tiež znižovať nezamestnanosť v týchto komunitách, v regióne a riešiť prevenciu sociálno-patologických javov.